Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nedanstående text är delar av text hämtad från Nyköpings Kyrkogårdsförvaltnings hemsida.

"Nyköpings Westra kyrkogård anlades av S:t Nicolai församling 1825 för att avlasta den kyrkogård som tidigare var belägen runt S:t Nicolai kyrka. Kyrkogården anlades då utanför tätbebyggt område, men vår stad har sedan dess vuxit ordentligt.

Kyrkogården är en parkkyrkogård av barockkaraktär. Stilfullt med raka gångar och fyrkantiga symmetriskt liggande gravkvarter med en tydligt markerad mittaxel där kapellet utgör det centrala blickfånget. Den välvuxna trädkransen av blandade lövträd ger dock kyrkogården en lummig och behaglig karaktär. I trädkransen hittar vi bland annat lind, alm, ek och ask."

 

På Västra kyrkogården , eller som vi säger idag, Gamla kyrkogården, ligger min mamma Gurlies bror Algot begravd.  Tyvärr finns ingen sten kvar. Har efterfrågat den hos Kyrkogårdsförvaltningen men de har inga uppgifter. Jag har själv sett den för många år sedan.

Här är några bilder från kyrkogården.

 Första bilden är från entrén och bredvd kan vi se det lilla vackra kapellet. Till höger syns minneslunden.