Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Nedanstående är delar av text hämtad från Nyköpings Kyrkogårdsförvaltnings hemsida.

Nya kyrkogården"Nyköpings Alla Helgona och S:t Nicolai församlingar gick i början av 1900-talet samman för att planera en ny gemensam kyrkogård utanför staden för att tillgodose framtida behov av gravplatser. Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.
Nya kyrkogården har en blandning av nya och gamla gravkvarter avsedda för såväl kist- som urngravar. Här finns en mycket vacker minneslund anlagd 1980. Här finns den nya askminneslunden "Hasselörten" där anhöriga har möjlighet att sätta upp en skylt. Här finns även ett kvarter avsett för muslimska gravar.


På Nya Kyrkogården ligger min mor Gurlie och min far Evert begravda.
Den här stenen har stått i nästan kompakt mörker därav är den ännu mossbevuxen. Min mormor och morfar Hjalmar och Matilda Krusell ligger här begravda


Här två bilder
Här två bilder av minneslunden